1. KASUTATUD MÕISTED

1.1. Programm – püsikliendi (lojaalsus-)programmid Lemmik ja Koduomanik eraisikutele, mis annab võimaluse liitunud klientidele osta tavahindadest soodsamalt kaupu ja teenuseid, saada infot tulevastest soodustusest ja individuaalseid sooduspakkumisi.

1.2. Lemmik - klient, kes on Programmiga liitunud Lemmik-programmi tasemel

1.3. Koduomanik – klient, kes on Programmiga liitunud Koduomanik-programmi tasemel.

1.4. Korraldaja – AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Jalgpalli tänav 1,Tallinn.

1.5. Taotlus – Programmiga liitumise ankeet, millel klient esitab oma isiku- ja kontaktandmed, kinnitab oma isikuandmete töötlemisega nõustumist, Programmi tingimuste ja isikuandmete töötlemise tingimustega tutvumist ja nõustumist

1.6. Klient - füüsiline isik, kes liitub Programmiga, esitades vastava taotluse, mille on Korraldaja heaks kiitnud.

1.7. Kliendikaart – Programmi püsikliendikaart, mis Kliendi soovil väljastatakse kas iseseisva plastikkaardina või seotakse Kliendi ID-kaardiga.

1.8. Partner – AS Kesko Senukai Estonia koostööpartner.

1.9. Tingimused – käesolevad tingimused.

2. ÜLDINE

2.1. Tingimused sätestavad Programmiga liitumise nii Lemmikuna kui Koduomanikuna, Programmis osalemise ja Programmi raames kogutud isikuandmete töötlemise üldised tingimused.

2.2. Programmiga võib liituda vähemalt 14-aastane füüsiline isik Lemmikuna ja vähemalt18 -aastane (täisealine isik) Koduomanikuna.

2.3. Lemmik- kliendina Programmis osalemiseks tuleb Kliendil täita Taotluse esimene pool kas Korraldaja kaupluses või veebilehel www.lemmikkaart.ee

2.4. Koduomaniku staatuses Programmiga liitumiseks tuleb Kliendil täita täiendavalt taotluse 2. pool, kus mh tuleb Kliendil anda lisainfot, mille baasil otsustatakse Kliendi sobivus Koduomaniku Programmiga liitmiseks vastavalt Tingimuste punktile 4 (valida tegevus; valida tööde teostamise objekti liik; valida endale sobivaim K-rauta kauplus ostude sooritamiseks). Küsitud andmeid kasutab Korraldaja:
- sobivaima erakliendihalduri valimiseks Kliendile,
- klienti enam huvitavate kaupade väljaselgitamiseks,
- kauba ja teenuste osas suunatud pakkumiste tegemiseks.

2.5. Programmiga liitudes saab Klient valida, kas soovib Kliendikaardina kasutada Eesti Vabariigi ID-kaarti või soovib eraldiseisva plastik-kaardi väljastamist. Eraldiseisev Kliendikaart väljastatakse Kliendi valitud K-rauta kaupluse infokassas.

2.6. Lisaks on Korraldajal õigus kaasata Programmi Partnereid, kelle juures saab Klient täiendavaid allahindlusi ja sooduspakkumisi. Partnerite nimekiri avalikustatakse kodulehel www.k-rauta.ee.

2.7. Lemmik Plastikkaardi väljastamise ühekordne tasu on 1.60 EUR. Kaardi väljastamise tasu ei kuulu tagastamisele Programmist väljumisel.

2.8. Koduomaniku Plastikkaardi väljastamine on tasuta.

2.9. Kulunud, kahjustatud või kadunud Kliendikaardi saab Klient tasuta asendada K-rauta kaupluses.

3. LEMMIKU SOODUSTUSED JA NENDE KASUTAMINE

Lemmikuna Programmiga liitunud Kliendile pakub korraldaja järgmisi püsikliendisoodustusi:

3.1. Soodustus -3% täishinnaga toodetelt. Soodustus ei laiene punktis 6 nimetatud toodetele ja teenustele;

3.2. Soodustus haagise rendi teenusest -15% tavahinnast;

3.3. Soodustus tööriista rendi teenusest -10% tavahinnast K-rauta Haabersti kaupluses;

3.4. Vannitoa sisekujunduslahendus + 3D pilt -50% tavahinnast;

3.5. Soodustus kujundusteenusest K-rauta Tallinna kauplustes 1h /TASUTA;

3.6. Täiendavad eripakkumised;

3.7. Personaalsed pakkumised;

3.8. Ostutagastus 365 päeva.

4. KODUOMANIKUNA PROGRAMMIGA LIITUMISE EELDUSED JA LIIKMELISUSE PIKENDAMINE

4.1. Koduomaniku staatuses Programmiga liitumiseks eeldab Korraldaja, et

4.1.1. Kliendil on oma maja, korter, suvekodu või muu hoonega kinnisvara;

4.1.2. Kliendil on teoksil või peagi algamas suurema mahulised ehitus-, renoveerimis-, sisustus- või haljastustööd;

4.1.3. Klient ostab tooteid ja teenuseid K-rauta kauplustest vähemalt 2000 euro eest 12-kuulise perioodi jooksul, sh 3 kuu jooksul peale Programmiga liitumist vähemalt 500 € väärtuses.

4.2. Kõigi Koduomaniku taotluse esitajatega võtab isiklikult ühendust Korraldaja esindaja (erakliendihaldur) hiljemalt 2 tööpäeva jooksul, täpsustades Kliendi ootused ja võimalused.

4.3. Kui Korraldaja otsustab Kliendile anda Koduomaniku staatuse, siis esialgselt kehtib see 3 kuud.

4.4. Juhul kui Klient ostab Koduomanikuna Programmiga liitumise järgse 3 kuu jooksul vähemalt 500 € eest, pikeneb Koduomaniku staatus järgnevaks 12 kuuks.

4.5. Kui järgneva 12 kuu jooksul ostab Klient kaupu ja teenuseid 2000 euro eest, pikeneb Koduomaniku staatus järgnevaks 12 kuuks.

5. KODUOMANIKU SOODUSTUSED

5.1. Soodustus -20% toodete täishinnast. Soodustus ei laiene punktis 6 nimetatud toodetele ja teenustele;

5.2. Soodustus -30% Korraldaja poolt määratud tootegruppidesse kuuluvatelt toodete täishinnast. Vastava info esitab Korraldaja kodulehel ja reklaammaterjalides;

5.3. Soodustus haagise rendi teenusest -30% tavahinnast;

5.4. Soodustus tööriista rendi teenusest -30% tavahinnast K-rauta Haabersti kaupluses;

5.5. Soodustus kardinate õmblemise teenusest -30% tavahinnast K-rauta Haabersti kaupluses;

5.6. Vannitoa sisekujunduslahendus + 3D pilt tasuta;

5.7. Täiendavad eripakkumised;

5.8. Personaalsed pakkumised;

5.9. Ostutagastus 365 päeva.

6. SOODUSTUSTE PIIRANG

Punktides 3.1. ja 5.1. (Koduomaniku Programmis) toodud soodustused ei laiene:

6.1. Allahinnatud toodetele;

6.2. Teenustele (paigaldusteenus, jne) v.a teenustele, mis on loetletud punktis 3. ja 5. (Koduomaniku Programmis);

6.3. Tellitavatele toodetele;

6.4. Kinkekaartidele;

6.5. Tubakatoodetele;

6.6. Kampaaniate raames allahinnatud toodetele (s.h kogu kaubale kehtivad allahindluskampaaniad) ;

6.7. Soodustusi ei kombineerita ega summeerita teiste allahindluste, soodustuste või kampaaniapakkumistega.

6.8 Soodustus ei kehti K-Rauta e-poes

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Korraldaja teostab kogutud isikuandmete baasil Kliendi profiilianalüüsi, et paremini mõista Klientide ootusi ja täpsemalt suunata otseturundust, eelkõige paremate pakkumiste tegemiseks.

7.2. Korraldaja soovib Klientidele pakkuda parimat klienditeenindust ja vastata veelgi rohkem klientide ootustele. Selleks küsitakse klientide arvamust kaupluse külastuse kohta, tarbitud teenuste ja ostetud kaupade kohta ning tulevikus soovitud kaupade ja teenuste kohta.

7.3. Tulenevalt punktidest 7.1 ja 7.2 peab Klient Programmiga liitudes andma vastavad nõusolekud.

7.3.1. Koduomaniku Programmiga liitumine punktidele 7.1 ja 7.2 nõusolekuid andmata ei ole võimalik.

7.3.2. Lemmik Programmiga liitumine punktile 7.1 nõusolekuid andmata ei ole võimalik.

7.3.3. Vastavalt seadusele on Kliendil õigus hilisemalt nõusolek tagasi võtta (sh keelduda profiilianalüüsi teostamisest). Sellisel juhul on Korraldajal õigus Kliendi Programmi konto sulgeda ja Klient ei saa enam soodustusi kasutada

7.4. Lisaks punktides 7.1. ja 7.2. toodud kohustuslikele nõusolekutele peab Klient juhul kui taotleb Koduomaniku Programmiga liitumist, esitama teabe vastavalt punktile 2.4. Kui Klient keeldub nimetatud teabe esitamisest, on Korraldajal õigus mitte liita Klienti Koduomaniku Programmiga, teavitades sellest Klienti.

7.5. Isikuandmete töötlemine Programmi raames on lisaks reguleeritud programmi privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav kauplustes infokassas ja kodulehel www.lemmikkaart.ee/privaatsuspoliitika

8. LIIKMELISUSE KEHTIVUS,PROGRAMMI MUUDATUSED JA LÕPETAMINE

8.1. Korraldajal on õigus Klient Programmist välja arvata järgnevatel juhtudel:

8.1.1. Klient soovib ise väljuda Programmist ning on selleks avalduse esitanud;

8.1.2. Klient ei ole osalenud Programmis (ei sooritanud oste) 3 järjestikust aastat;

8.1.3. Klient on esitanud valeandmeid, pannud toime pettuse või rikkunud Programmi tingimusi;

8.1.4. Klient keelab oma isikuandmete töötlemise ulatuses, mis teeb võimatuks Programmis osalemise;

8.1.5. Klient võtab tagasi nõusoleku profiilianalüüsi teostamiseks ja/või kaupluste külastuse kohta tagasiside andmiseks;

8.1.6. Korraldaja on otsustanud lõpetada Programmi korraldamise.

8.2. Korraldajal on õigus Klient Koduomaniku staatusest välja arvata kui:

8.2.1. Koduomaniku Programmiga liitumise järgse 3 kuu jooksul Klient ei osta vähemalt 500 € eest;

8.2.2. kui 12 kuu jooksul peale p 4.4. tingimuse täitmist ei soorita oste vähemalt 2000 € väärtuses.

8.3. Koduomaniku staatuse kaotamisel saab Klient jätkata Programmis Lemmiku staatuses.

8.4. Korraldajal on õigus muuta või täiendada Programmi tingimusi ja pakutavaid kliendisoodustusi. Muudatustest teavitatakse Kliente kodulehel.

8.5. Programmi korraldamise lõpetamisest teavitab Korraldaja Kliente oma kodulehel vähemalt 14 päeva ette.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Programmi tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

9.2. Programmi tingimustest ja Programmis osalemisest tulenevad vaidlused Korraldaja ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Sul on küsimus? Helista meile +372 630 9700 / klienditeenindus(ät)keskosenukai.ee